РОЗВИВАТИСЬ – ЗНАЧИТЬ ЗМІНЮВАТИСЬ
ІННОВАЦІЇ ЗАРАДИ ЗМІН

Критичне мислення: модний освітній тренд чи життєво-необхідне вміння?
29 лист.
Опубліковано в Викладання

Критичне мислення: модний освітній тренд чи життєво-необхідне вміння?

Не достатньо мати гарний розум,
головне – правильно його використовувати.
Р. Декарт

Критичне мислення — (дав.-гр. κριτική τέχνη — «мистецтво аналізуватисудження») — це наукове мислення, суть якого полягає в ухваленні ретельно обміркованих та незалежних рішень. Головним чином йому притаманні такі властивості, як усвідомленість та самовдосконалення.

Медіаосвіта як частина освітнього процесу
05 груд.
Опубліковано в Викладання

Медіаосвіта як частина освітнього процесу

Медіаосвіта – частина освітнього процесу, спрямована

  • ГЛОБАЛЬНО – формування в суспільстві медіакультури,
  • ЛОКАЛЬНО – на підготовку особистості до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою мас-медіа включаючи як традиційні (друковані видання, радіо, кіно, телебачення), так і новітні (комп’ютерно-опосередковане спілкування, Інтернет, мобільна телефонія) медіа з урахуванням розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. А результатом цього процесу є медіаграмотність.
Професійний розвиток педагога
24 жовт.
Опубліковано в Професійний розвиток

Професійний розвиток педагога

Мета державної політики в галузі освіти полягає у створенні умов для розвитку особистості та творчої самореалізації кожного громадянина України, виховання покоління людей, які будуть ефективно працювати і навчатися упродовж життя, зберігати й примножувати цінності національної культури і громадянського суспільства, розвивати й зміцнювати незалежну, демократичну та правову Державу як невід'ємну складову європейської та світової спільноти. 

Типове положення про атестацію педагогічних працівників
21 вер.
Опубліковано в Атестація

Типове положення про атестацію педагогічних працівників

Це Типове положення визначає порядок атестації керівників, їх заступників (далі – керівні кадри), інших педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, навчально-методичних (науково-методичних) установ і закладів післядипломної освіти, спеціальних установ для дітей, а також педагогічних працівників закладів охорони здоров’я, культури, соціального захисту, інших закладів та установ, у штаті яких є педагогічні працівники (далі – навчальні та інші заклади).