Освітнє середовище

     Сьогодні незаперечним є той факт, що освітнє середовище вищого навчального закладу є  ключовим  чинником  розвитку та становлення особистості у період здобування нею фахової освіти у ВНЗ. Таке середовище  є своєрідною цілісною «освітньою екосистемою», в якій педагогічна діяльність є взаємодією між учасниками освітнього процесу, змістом освіти та матеріальними ресурсами.

     Саме тому,  в полі наших науково-методичних інтересів – осмислення ролі в освітньому процесі такого феномену як освітнє середовище коледжу, пошук ефективного управління його функціонуванням та розвитком для забезпечення очікувань здобувачів освіти.

     Одним із нагальних у даному контексті  є завдання створення відкритого та динамічного інформаційно-освітнього середовища як структурно упорядкованої системи навчання, інтегрованого засобу накопичення і реалізації інноваційного потенціалу навчального закладу, який об’єднує інтелектуальні, освітні, інформаційні, організаційні і технічні ресурси та сприяє інноваційному професійному зростанню суб’єктів навчання.

     Важливим компонентом такого середовища є програмні засоби управління навчанням (LMS, Learning Management System), які в науковій літературі мають різну назву – програмно-інструментальні платформи, системи дистанційного навчання, віртуальні навчальні середовища та ін.

     Впроваджуючи в освітню діяльність коледжу технологію змішаного навчання, ставимо  собі за мету  пошук та подальше узагальнення організаційно-методичного досвіду використання  системи керування навчанням  MOODLE у рамках реалізації даної технології.

    Якщо ви є тим, хто прагне покращити свої знання та забезпечити краще освітнє середовище для студентів, турбуєтесь про якісний розвиток коледжу, то даний розділ для вас.