Медіаосвіта як частина освітнього процесу
Опубліковано в Викладання
05
груд.

Медіаосвіта як частина освітнього процесу Обране

Медіаосвіта – частина освітнього процесу, спрямована

  • ГЛОБАЛЬНО – формування в суспільстві медіакультури,
  • ЛОКАЛЬНО – на підготовку особистості до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою мас-медіа включаючи як традиційні (друковані видання, радіо, кіно, телебачення), так і новітні (комп’ютерно-опосередковане спілкування, Інтернет, мобільна телефонія) медіа з урахуванням розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. А результатом цього процесу є медіаграмотність.

2010-2012 р. - експериментальний етап.

2014-2016 - етап поступового укорінення медіаосвіти та стандартизації вимог.

2017-2020 - етап розвитку медіаосвіти та завершення її масового впровадження.

Суспільне значення медіаосвіти:

  • Аналізувати, критично осмислювати і створювати медіатексти;
  • Визначати джерела медіатекстів, їхні політичні, соціальні, комерційні, культурні інтереси й контексти; Інтерпритувати медіатексти й цінності, що несуть в собі медіа;
  • Надавати знання щодо того, як добирати відповідні медіа для створення та розповсюдження власних медіатекстів і залучення зацікавленої в них аудиторії;
  • Уможливлювати вільний доступ до медіа для споживання та виробництва власної медіапродукції.

Основні терміни:

Медіаосвіта – формування медіаграмотності на матеріалах та за допомогою засобів масової інформації, кінцева мета якої критичне сприйняття медіаповідомлень;

Мас-медіа, медіа – засоби масової інформації: радіо, телебачення, преса, кіно, фотографія, відео, мультимедійні комп'ютерні системи, інтернет; візуальна -, аудіо- та аудіовізуальна інформація;

Медіаграмотність – частина медіаосвіти, дозволяє споживачеві:

  • свідомо сприймати і критично тлумачити інформацію, відділяти реальність від її віртуальної симуляції, осмислювати владні стосунки, міфи і типи контролю, які вони культивують, причини таких дій;
  • критично аналізувати медіаповідомлення з тим, щоб бачити там пропаганду, цензуру, однобокість в новинах і програмах суспільного інтересу;
  • а також розуміти структурні елементи, які впливають на інформацію (власник медіа, модель фінансування, політичні уподобання.

Медіакомпетентність – розуміння видів медіа та їх вплив на людину і суспільство;Медіакомпетенція – вміння користуватися різними медіатехнологіями, вести пошук необхідної інформації, робити правильний вибір її та створювати медіапродукти;

Медіаосвітні технології – методично-організаційні засоби навчального процесу з використанням періодичних видань, радіо телебачення, кіно а також програмно-апаратних засобів і пристроїв, що забезпечить операції збирання, оброблення, збереження й передавання інформації.

Медіапедагогіка - сукупність педагогічних концепцій, теорій, технологій і методик, які базуються на комплексному застосуванні медіа дидактики і медіа виховання.Медіадидактика частина педагогіки, що займається питаннями застосування медіа в навчальному процесі, розробкою інформаційно-освітніх технологій, особливостями дистанційного навчання, розробкою й апробацією нових дидактичних мультимедіа (електронних навчальних посібників, програм, підручників тощо).

Медіавиховання - формування світоглядних позицій, інтересів, потреб, ідеалів, мотивів, ціннісних орієнтацій, свідомості, переконань, суджень, а також конкретних рис характеру, моделі поведінки та культури поведінки засобами масової інформації.

(0 голосів)
Остання зміна П'ятниця, 07 червня 2019 11:55