Професійний розвиток педагога
Опубліковано в Професійний розвиток
24
жовт.

Професійний розвиток педагога Обране

Мета державної політики в галузі освіти полягає у створенні умов для розвитку особистості та творчої самореалізації кожного громадянина України, виховання покоління людей, які будуть ефективно працювати і навчатися упродовж життя, зберігати й примножувати цінності національної культури і громадянського суспільства, розвивати й зміцнювати незалежну, демократичну та правову Державу як невід'ємну складову європейської та світової спільноти. 

Освіта - це наука і мистецтво озброїти людей різного віку знаннями про труднощі й проблеми, з якими їм, імовірно, доведеться зіткнутися, та засобами подолання труднощів і розв'язання проблем. Вищого рівня професійної освіти — творчої майстерності — неможливо досягти без кваліфікованого високоосвіченого викладача-новатора. Нові професійні орієнтири у роботі педагогів Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола полягають у тому, що навчати повинен не педагог  фахівець з предметної галузі, а  педагог – професіонал. На відміну від фахівця в предметній області, професіонал повинен уміти працювати з процесами утворення і розвитку особистості.

Педагог-професіонал – це організатор навчальної роботи  з розв'язання творчих завдань, проявлення ініціативи, самостійності. Для того, щоб стати професіоналом, наші педагогічні працівники постійно вдосконалюються, навчаються, розвиваються. Професіоналізм педагога нашого коледжу - це комплексне й складне поняття, це сукупність взаємопов'язаних аспектів, які відображають особистісні, функціональні, предметні, технологічні та соціальні особливості професії педагога.

  • Під особистісним аспектом ми розуміємо професіоналізм особистості (якості, необхідні для професії).
  • Під функціональним - професіоналізм діяльності (складність професійних функцій , їх суспільну значущість).
  • Під предметним – професійну компетентність (ступінь освоєння предмета своєї діяльності).
  • Під технологічним - професійну майстерність (оволодіння технологією).
  • Під соціальним - результат професійної діяльності, соціальний статус працівника (стратифікаційна категорія).

Формуючи ці аспекти, ми можемо стати тим професіоналом, якого потребує сучасна освіта. Професіоналізм педагога тісно пов'язаний із компетентностями, які показують здатність людини бути ефективним у межах певного виду професійної діяльності. 

Виходячи з потреб професійного зростання педагогічного колективу, в коледжі створена та функціонує навчально-методична лабораторія, яка виділяє такі основні способи розвитку професійної компетентності викладачів:

  1. Допомога цикловим/методичним комісіям, окремим педагогам закладу, з урахуванням їх педагогічного стажу, рівня професіоналізму та індивідуальних можливостей. Навчально-методична лабораторія сприяє удосконаленню кваліфікації педагогів, зростанню їх компетентностей.
  2. Курси підвищення кваліфікації на базі закладів різного типу та за вибором педагогічного працівника.
  3. Реалізація найрізноманітніших форм педагогічної підтримки.
  4. Самоосвіта та саморозвиток педагогів.

З метою якісної організації професійного зростання педагогів закладу, коледж працює за моделлю «П’яти кіл розвитку» (за матеріалами книги «Developing teacher», Duncan Foord), включаючи професійне вдосконалення педагогічних працівників. Модель передбачає професійний розвиток педагога у п’яти рівнях (кола) і має широкі можливості розвитку кожного.

І коло – ПЕДАГОГ – під час проходження цього кола викладач має можливість працювати самостійно (індивідуально), обираючи те, що йому більш імпонує. Самоосвіта сьогодні визнається одним із найефективніших шляхів розвитку професійної компетентності, який зумовлює наступність, послідовність післядипломної освіти педагога.

ІІ коло – ПЕДАГОГ ТА СТУДЕНТИ – отримавши знання та навики володіння новими методиками, викладач застосовує їх на практиці під час проведення занять, де обов’язковим елементом виступає зворотній зв'язок.

ІІІ коло – ПЕДАГОГ ТА КОЛЕГИ – ґрунтується на співпраці колективу. Спільні узгоджені дії педагогів є запорукою ефективного досягнення колективом професійних цілей. Під час проходження цього кола відбувається обмін досвідом, пошук рішень складних завдань тощо.

ІV коло – ПЕДАГОГ ТА ЗАКЛАД – взаємодія з адміністрацією. Сюди ми відносимо перспективний план роботи закладу, плани роботи науково-методичної ради, методичного кабінету, школи педагогічної майстерності, психологічної служби та інших структурних відділів закладу.

V коло – ПЕДАГОГ ТА ПРОФЕСІЯ – під час проходження цього кола викладач має можливість показати свій професійний розвиток не як початківець, а як професіонал. На цьому етапі педагог є учасником наукових конференцій, пише статті, ділиться досвідом із колегами за межами освітнього закладу.

 011

Відповідно до моделі «П’яти кіл розвитку»  кожен педагог має  свій стиль розвитку:  хтось надає перевагу самоосвіті, хтось більше схиляється до співпраці.  Така схема професійного розвитку показує природній ріст професійного розвитку педагога: починаючи від найпростішого першого кола та закінчуючи складним п’ятим. Важливо зазначити, що результати своєї діяльності педагог насамперед оцінює сам, і немаловажно, щоб його оцінка була об'єктивною.  Педагогу необхідно знати свої сильні і слабкі сторони, постійно формувати в собі внутрішній стрижень особистісного зростання, що є неодмінною умовою досягнення професіоналізму.

(0 голосів)
Остання зміна Понеділок, 01 квітня 2019 10:54