Професійний розвиток

19 черв.
Опубліковано в Професійний розвиток

Безпека в цифровому середовищі

Питання безпеки в цифровому середовищі сьогодні надзвичайно актуальне. Інциденти, пов’язані з інформаційною безпекою, останнім часом почали відбуватися частіше. Враховуючи те, що кожного дня цифрове середовище ускладнюється і залежність від даних та взаємодії у мережі зростає, розвиток стійкості до кіберзагроз ще ніколи не був настільки важливим.

Викладач XXI століття. Який він?
15 січ.
Опубліковано в Професійний розвиток

Викладач XXI століття. Який він?

Аналіз світових тенденцій у галузі педагогічної освіти засвідчує зростання вимог до педагогічного професіоналізму і особистих якостей викладача. На думку вчених, основними проблемами, з якими зустрічатимуться педагоги у цьому тисячолітті, є:

Інтегроване навчання – провідний тренд сучасної біологічної освіти
31 бер.
Опубліковано в Професійний розвиток

Інтегроване навчання – провідний тренд сучасної біологічної освіти

Проблема впровадження інтеграції в освітній процес важлива і актуальна. Її актуальність продиктована новими соціальними запитами, що висуваються до освітніх закладів і обумовлена змінами в сфері науки і виробництва.

«Facebook: оптимізація сторінок та груп»
01 квіт.
Опубліковано в Професійний розвиток

«Facebook: оптимізація сторінок та груп»

В останні десятиліття відбулися радикальні зміни в галузі інформаційних комунікаційних систем. Ми переживаємо історичний період дуже швидкого росту інформаційних технологій. Вже найближчим часом саме розвиток інформаційної сфери, рівень інформаційної безпеки будуть визначати політичну та економічну роль держави на світовій арені. 

Компетенція» та «компетентність». У чому різниця?
26 груд.
Опубліковано в Професійний розвиток

Компетенція» та «компетентність». У чому різниця?

Компетентність у перекладі з латинської competentia - означає коло питань, у яких людина добре обізнана, має знання та досвід.

Компетентна в певній сфері людина має відповідні знання та здібності, що дозволяють їй обґрунтовано судити про цю сферу й ефективно діяти в ній.

Кейс-технологія
29 лист.
Опубліковано в Професійний розвиток

Кейс-технологія

З огляду на сучасний стан вітчизняної економіки всезростаючі потреби у висококваліфікованих фінансових працівниках в Україні очевидні. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу, використання раціональних форм і методів навчання, якість підготовки спеціалістів такого профілю істотно відстають від вимог ефективного фінансового менеджменту.