РАЗОМ  

РАЗОМ (0)

Проєкт "РАЗОМ"

Мета проєкту – розробка спільного інтелектуального продукту - системи інноваційних зразків організації електронного навчального курсу (ЕНК), що дозволить у майбутньому здійснити імплементацію вимог студентоцентрованого навчання щодо сучасних методик викладання та оцінювання у освітній процес коледжу та забезпечить формування відповідних фахових компетентностей викладачів.

Очікувані результати проєкту:

  • підвищення якості навчально-методичного забезпечення освітніх компонент відповідно до парадигми студентоцентрованого навчання та викладання; 
  • формування банку інноваційних зразків навчально-методичних матеріалів, адаптованих до навчання в умовах змішаного та дистанційного навчання;
  • вироблення критеріїв оцінки якості електронного навчального курсу;
  • створення передумов для впровадження сертифікації електронних навчальних курсів; 
  • стимулювання фахового самовдосконалення викладачів, забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників коледжу

Детальніше http://moodle.gi.edu.ua/course/view.php?id=911